BeLo | YouTube | NTP | Sector | GooGle | BsK klan
PODPOR NÁS

Chcete vzájomne vymeniť logo?

Napíšte do Shoutboxu alebo Súkromnú spravu na webe.

Logo-3.png
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Partneri
Web klanu HoMieS 5

Naposledy online
BoBoO Vedenie klanu Nick: BoBoO Vedenie klanu
Registrovany: 24.03.12
19 tyzdnov
Nick: VoeR
Registrovany: 01.10.15
22 tyzdnov
AnDrEeS ÄŒlen Nick: AnDrEeS ÄŒlen
Registrovany: 22.03.13
23 tyzdnov
Nick: nEscafeX
Registrovany: 29.09.17
33 tyzdnov
AdRYEN ÄŒlen Nick: AdRYEN ÄŒlen
Registrovany: 11.04.12
33 tyzdnov
Shoutbox
You must login to post a message.

01-03-2020 11:42
Boro ani Kovo mi nechcu poslat link na torrent lebo sa boja ze dostanu strasny naklad *Nevinný*

28-02-2020 12:46
Halo Halo :D na tretí pokus som uhádol heslo, ako sa mate ?

17-02-2020 02:04
kokoti stahl jsem GTA dáme CW nebo zahrajem a dáme teamspeak *Cool*

24-12-2019 15:21
VG5 a kde?Ukažte!! :D :D

12-12-2019 15:52
coje lamy rozbehneme to ale na mesiac? :D poslite ip na VG xxD

12-12-2019 00:20
*Áno*

08-12-2019 16:22
Boris ty lama sprav ten web :D A dal bych nějaký vánoční CWčka :)

28-11-2019 18:00
*ÄŒingo*

18-10-2019 19:59
Happy

11-10-2019 18:20
CRYKID

Návštevnosť
TOPlist
Anti spam
Antispam.er.cz
Novinky
História CZ/SK SAMP Scény (0 komentarov)

Zdravím,

je to už pÅ™ece nÄ›jaká doba, kdy se Bsk / Baby sú Kurvy poprvé objevilo jako celek v této "nesmrtelné" hÅ™e, a i když je vaše sestava trochu odlišná od začátků, tak stále sdružuje nÄ›co vyjímečného, co se dnes hlavnÄ› u nás v CZ/SK cení asi nejvíce... dobrou komunitu založenou uvnitÅ™ klanu a kvalitní hráče ze starší doby.

Jak zní pÅ™edmÄ›t, tak čas běží a mnoho z nás může být rádo, že ještÄ› zažilo tu dobu, kdy to sice nebylo perfektní (pÅ™iznejme si to), jelikož naprostá dokonalost prostÄ› být nemůže, ale pÅ™esto to stálo za to, daleko za hranicí "dnešnosti".


Obsah následující fáze textu může být vyjmut z Ds webu

Teď si kladu otázku. ÄŒím bych vlastnÄ› mohl začit? Nejspíše od prostého začátku, i když asi nejsem ten, kdo je schopen udÄ›lat kompletní osu minulosti, tak jak šla za sebou. PÅ™eci jen jsou na SA:MP i tací, kteÅ™í jsou daleko zkušenÄ›jší a prožili toho s toutou hrou daleko více. NicménÄ›, první beta verze San Andreas Multiplayer (SA:MP) byla vyvinuta bÄ›hem kvÄ›tna roku 2006. SA:MP tak trochu šlo ruku v ruce s Vice City Multiplayer (VC:MP), které bylo vytvoÅ™eno snad nÄ›kdy ještÄ› v roce 2005. Co jsi nám chtÄ›l Å™íci vůbec? V tomto pÅ™ípadÄ› jsem mÄ›l na mysli, že SA:MP bude pÅ™íští rok slavit své 13. narozeniny, což může být i více, než je vÄ›k nÄ›kterých novodobých hráčů (nemyslím to ale vůbec zle a špatnÄ› a každý byl jednou mladý)

Hlavním tématem této novinky by ovšem mÄ›lo být to, jak se SA:MP komunita a scéna hlavnÄ› tedy zde u nás v CZ/SK (rád píšu ve StÅ™ední EvropÄ›, no ale k tomu se dostanu pozdÄ›ji) zmÄ›nila a postupovala dobou.

O počátcích v roce 2006 toho moc nevím, jelikož jsem vlastnÄ› ani nehrál v té dobÄ›, z mých vzpomínek si pamatuji, že nÄ›kolikrát jsem pÅ™išel ke kamarádovi domů a vidÄ›l jsem u nÄ›j běžet hru San Andreas, kde jako primární skin hraje Woozie a na mapÄ› je vidÄ›t nespočet misí (označení hráči na radaru). NÄ›jak jsem to nechápal a nevÄ›dÄ›l jsem, že se jedná o MP modifikaci. Já prvnÄ› spustil SA:MP až o rok pozdÄ›ji. No... tento článek není o mnÄ›, ale o naší nesmrtelné scénÄ›.


2006 byl takový rok, kdy všechno vznikalo. Byly vytvoÅ™eny první herní módy pro servery, zakládaly se první klany u nás a hrály se první ClanWary mezi klany. Ovšem typ ClanWarů nebyl ten jaký známe dnes, kdy bÄ›háme po letišti nebo jiné mápÄ› s dvÄ›ma sawnama a stÅ™ílime se navzájem pÅ™es celé letištÄ› a enormnÄ› nás to baví (mimochodem tÄ›mto zbraním se u nás začalo Å™íkat Run Weapons - což je odvozeno od slova "bÄ›hat"). Hrálo se spíše typu "Last man standing" - dejme tomu 5 kol, každé kolo jiná mapa a zbranÄ›, vše záleželo na domluvÄ› mezi klany. ClanWar vyhrál tentýž klan, jak z názvu vyplývá, jehož člen zůstal poslední naživu. Teď si úplnÄ› nejsem jist, ale tuším, že nÄ›kdy mezi lety 2006-2007 byl vytvoÅ™en i herní mód Maikero Town, celkem populární a dobÅ™e hratelný mód.


Rok 2007 a 2008 velmi navazoval na pÅ™edchozí rok 2006. Scéna a komunita se u nás neustále vyvíjela a rozrůstala a počet hráčů stoupal. PodobnÄ›, jako v pÅ™edešlém, tak i v tomto roce bylo založeno nespočet herních klanů, z nichž nÄ›které "to dotáhly" velmi daleko, bylo vytvoÅ™eno enormní množství herních módu, mezi kterými byl legendární VG / Vojna Gangov a KnD / Kill 'n' Die. Oba módy poté běžely pod záštitou NTP, které si tímto budovalo velkou prestiž a vliv v naší komunitÄ›. NÄ›kdy potom mezi lety 2007-2008 byl vytvoÅ™en další velmi úspÄ›šný mód který si začal budovat svůj vlastní vliv, a to Reálná ZemÄ›. V roce 2008 pak bylo poprvé spuštÄ›no WTLS / Welcome to Los Santos, které se od té doby zmÄ›nilo snad k nepoznání. V dnešní dobÄ› se jedná snad o nejnavštÄ›vovanÄ›jší CZ/SK server, a za tu dobu si získalo patÅ™ičný vliv. Dále tu u nás působily i takové, Å™eknÄ›me "bokové" servery, kde hrálo také velmi mnoho hráčů, ale nezasáhlo až tak globálním způsobem do celkového dÄ›ní, avšak stojí za zmínku. Jeden z mých vyloženÄ› oblíbených herních módů byl Záhady S.A., což byl na svoji dobu velmi navštÄ›vovaný server, nebo dále PFR / Prison Fox Break od NTP, public a RP servery od BkM, t_Mc, TSHC klanů.


ÄŒesko-slovenská klanová scéna pak mezi lety 2007-2008 rovněž navázala styky s nÄ›meckou a maďarskou scénou a začaly první VÁLKY mezi zahraničními klany. Nyní se vlastnÄ› dostávám k tomu, proč rád píšu "ve StÅ™ední EvropÄ›". Spousta hráčů, a to hlavnÄ› tÄ›ch novodobých si to dnes ani neuvÄ›domuje, ale nÄ›mecké klany a jejich způsob hraní ClanWarů naší CZ/SK scénu ovlinil natolik, že se prakticky od základu pÅ™ebudoval systém hraní ClanWarů. Začaly se totiž (nyní už v daleko vÄ›tším množství) používat Sawn-off jako primární zbranÄ›, Tec9 nebo UZI jako sekundární, které se dnes už nepoužívají. Z NÄ›mecka se k nám pozdÄ›ji také dostala mapa "Airport SF", která tu vydržela a stále drží dodnes. PÅ™edtím se v CZ/SK v hojné míÅ™e využívala mapa "Baseball LV". V Maďarsku pak byla v hojné míÅ™e využívaná mapa "LS Docks", s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností také pÅ™evzato z NÄ›mecka. Zde už poté nastává velký zlom.

Dnes už se jen velmi těžko pÅ™edstavuje, že v jednu dobu pouze v naší CZ/SK komunitÄ› působilo 10+ velkoklanů a dalších 15+ průmÄ›rných klanů. To samé v nÄ›mecké scénÄ› dalších 10+ velkoklanů a 15+ průmÄ›rných klanů. V té maďarské pak 5+ úspÄ›šných klanů.

Co to tedy znamenalo? Existovala mimoÅ™ádná konkurenceschopnost mezi klany, hrálo se tolik vyrovnaných ClanWarů, ale hlavnÄ› a to pÅ™edevším existovala skvÄ›lá a kvalitní komunita hráčů pÅ™ímo uvnitÅ™ klanu. Já si moc nedokážu pÅ™edstavit, jak BkM natáčí hate videa na TSHC, nebo BoSA natočí flame a fake videa na OGS. HoMieS začne pÅ™ede všemi veÅ™ejnÄ› a "nahlas" pomlouvat a uráže eStar atd. - narážím tím na dnešní dobu...

Co to tedy znamenalo #2? PoÅ™ádalo se veliké množství různých turnajů a soutěží mezi klany a teamy, a troufám si Å™íct, že pro klanovou komunitu v CZ/SK (potažmo i pro celou StÅ™ední Evropu) to byl zlatý a nejlepší vÄ›k. Dokonce se dokázaly uspoÅ™ádat mezinárodní zápasy v bÄ›hání se sawny, což určitÄ› stojí za zmínku, jelikož takové zápasy jsou nebo aspoň byly velice běžné v A/D (s walk zbranÄ›mi), nikoliv však s run zbranÄ›mi:

* ÄŒesko vs Slovensko (2010)
* Německo vs Česko (2010)
* Slovensko vs Německo (2010)
* ÄŒesko vs Rusko (2013) - daleko za zlatým vÄ›kem, ale pÅ™ece jen ještÄ› ta hra v tomto roce za nÄ›co stála

SamozÅ™ejmÄ› i v této dobÄ› se vyskytly různé hádky, nešváry, spory aÅ¥ už se jednalo o hate, blame/flame, fake, obvinÄ›ní z nečisté hry/cheatů apod. - na to se snad dá odpovÄ›dÄ›t pouze tím, že nikdy nic nebylo a nebude dokonalé, prostÄ› se to tak v určitých pÅ™ípadech stávalo, i když každopádnÄ› v menší míÅ™e, jak to můžeme vidÄ›t dnes a nedocházelo k tomu až "tak často".

Zlatý vÄ›k se teda takto táhl dále a navazoval na další generaci hráčů, než konkrétnÄ› pro MÄš definitivnÄ› zhasl, teď už né zlatý vÄ›k, ale poslední nádech - na počátku roku 2014. Ano, s pÅ™íchodem synchronizaci stÅ™elby do hráče.

Co se týče naší komunity, tak zde bohužel probÄ›hla spíše degenerace než evoluce (nevím, jaký na to má vliv dnešní digitální doba, ale tak to je). Jestliže si vezmete, že dÅ™íve byly klany velmi profesionální (už od základu.. originální a stylový název, logo, web, design, působení atp.) a nejednalo se o jeden klan, ale teoreticky o celou sekci, která je vypsaná na Clanlistu. Dnes naší scénu a komunitu ničí cheaty, které jsou již daleko propracovanÄ›jší a ve vÄ›tším množství, než dÅ™íve... bohužel, ale pÅ™edevším pak sami novodobí hráči, kteÅ™í jsou ve vÄ›ku 17-18+ let srovnatelní s hráči, co mÄ›li 14-15 let ve 2008-2010 cca. Tehdy byli 14 letí hráči aspoň lehce o něčem jiném, než dnes. Mým úmyslem zde není psát o tÄ›ch "dospÄ›lájckech" kecech, nebo o tom, že my jsme tu jediní dospÄ›lí, rozumní apod. ale o pointu a globální pohled na danou vÄ›c. Velkou zmÄ›nu vidim i v určitém "respektu". Pamatuji si, jak "za nás" se nejvíce chválilo hlavnÄ› BkM a i spousta hráčů mÄ›la jakýsi ten RESPEKT a chování. Nebylo divu, i pÅ™esto, že se BkM chovalo arogantnÄ› a dost namyšlenÄ›, tak stále se jednalo o velký klan, a hlavnÄ› vzorový klan, který scénou poÅ™ádnÄ› zahýbal a nechal položit pár stavebních kaménů, které potom dokončily klany jako OGS, BoSA, NTP a HoMieS. Vždycky byly nÄ›jaké výjímkou a byl bych schopen Å™íči, že i dnes se najdou.

PÅ™íchod skinshotu (synchronizace stÅ™elby do hráče) jen urychlil asi už i tak nevyhnutelný pád a degeneraci naší komunity. Jen tak pro informaci. Skinshot byl určen ke hraní pÅ™edevším na public a RP serverech pro 4fun hráče. Zahraniční klany, které hrají s walk zbranÄ›mi (A/D) hrají pochopitelnÄ› na lagshotu (synchronizace stÅ™elby pÅ™ed hráče, musí se počítat s odezvou), jelikož se jedná o daleko vÄ›tší profesionalitu a efektivnost v této hÅ™e.


Jak dopadl pÅ™íchod skinshotu u nás? Najednou, pomalu ze dne na den začaly všechny klany hrát ClanWary na skinshotu, a hned je asi jasné, na čem CZ/SK scéna stála... všechny CZ/SK SA:MP klany v té dobÄ› stály a byly zakládany pouze na bázi public a RP serverech, což samo o sobÄ› značí o kvalitÄ› daného klanu / teamu apod. Co se pak týče nečisté hry a cheatování, tak ty se vyvíjejí nadále ve vÄ›tším množství, bez ohledu na to, zda je nastaven skinshot nebo lagshot. Akorát bych vidÄ›l rozdíl v tom, že na lagshotu byly (nevím, jak už teď) určité cheaty neefektivní, a JÁ sám jsem duelil a hrál proti hráčům, co proti mnÄ› používaly cheaty a i tak jsem je dokázal porážet, často i bez problému. V čem je ale ta zásadní zmÄ›na, tak za lagshotu byla aspoň vÄ› dÅ™ívÄ›jší dobÄ› ta chuÅ¥ - učit se, natrénovat nový bÄ›h, taktiku, herní styl apod., jelikož ne každý ihned co pÅ™išel na tréning server tak umÄ›l "držet sawny". Celý ten proces toho byl moc pÄ›kný a v tomto "umÄ›ní" se jednalo aspoň o nÄ›jakou profesionalizaci. Skinshot je v tomto pÅ™ípadÄ› absolutnÄ›, úplnÄ› o ničem, žádná pointa. Vím, že zrovna Bsk vždy patÅ™ilo k zastáncům starého dobrého stylu *Dohoda*

Co bych tu chtÄ›l ještÄ› zmínit je to, že již nÄ›jaký ten pátek jsou na Clanlist webu pÅ™idané nové sekce Legendární klanySíň slávyTop Matches. Tuším, BoBoO mi nechal nÄ›jakou zpÄ›tnou vazbu na NTP fóru, ale tak i pro ostatní, pokud ještÄ› nevidÄ›li.KonecPokud jste došli až sem tak vám dÄ›kuji, a na závÄ›r bych vám chtÄ›l za celý Ds / Deadsquad clan popÅ™át pÄ›kné prožití vánočních svátků a hodnÄ› štÄ›stí do Nového roku a pokud se nemýlím, tak by mÄ›lo Bsk oslavit pÅ™íští rok své 9. narozeniny.

Ro€[8,
https://www.deads...
http://www.deadsq...
https://www.clanl...adsquad.cz

Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.